Intercanvi

CSS Vertical List Menu by Css3Menu.com


2n ESO

Els alumnes que comencen el programa a 2n ESO just han fet francès durant un any, a 1r ESO (2 hores setmanals). És evident que el seu nivell de francès és inicial, com a usuaris bàsics. Per tant, només se’ls poden demanar les competències que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües marca: comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles, encaminades a satisfer les primeres necessitats o a parlar de coses o persones concretes que coneixen.

Metodologia

La professora parla de manera habitual en francès, poc a poc, amb claredat i amb disposició d'ajudar l’alumnat si hi ha falta de comprensió. No importa dir que si l’alumnat no entén el que s’ha de fer, el que es parla, el vocabulari..., la professora ho explica en català. Tot i així, s’exigeix a l’alumne l’esforç de comprendre i d’expressar-se al seu nivell d’usuari bàsic en francès.

D’altra banda, la matèria que ha estat triada per impartir-se en francès, Educació per a la Ciutadania, és una matèria lligada a l’educació en valors –més que a l’assoliment de continguts conceptuals. Per tant, permet treballar el seu currículum a un nivell elemental, de manera fonamentalment comunicativa, amb jocs, cançons, jocs de rol, quiz...