Intercanvi

CSS Vertical List Menu by Css3Menu.com


3r ESO

A 3r ESO, els alumnes del programa de Seccions Europees realitzen un intercanvi lingüístic amb un institut francès. A més de les hores de la matèria de francès, es dedica una hora setmanal a preparar aquest intercanvi. La llengua vehicular d’aquesta hora de preparació és el francès, també a nivell d’usuari elemental (A1), i l’enfocament metodològic és de caire comunicatiu, però també dirigit a realitzar una producció final interdisciplinar que es pugui compartir –gràcies a les noves tecnologies– amb els alumnes francesos de l’institut amb el qual es fa l’intercanvi.