Intercanvi

CSS Vertical List Menu by Css3Menu.com


4rt ESO

A 4t ESO, una gran part de l’alumnat del programa de Seccions Europees ja ha consolidat el nivell d’usuari bàsic inicial (A1) i comença a desenvolupar competències pròpies del nivell A2, també un nivell inicial però més avançat. A les habilitats que s’han estat treballant i desenvolupant  –comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata i comunicar-se en situacions senzilles i habituals–, els alumnes poden afegir la competència de descriure aspectes de la seva experiència o bagatge personal i aspectes de l’entorn immediat.

Igual que a la matèria triada a 2n ESO per a ésser impartida en francès, a la matèria de 4t ESO, Educació eticocívica, es treballen més aviat valors que no pas continguts conceptuals, tot i que existeix una part del currículum relativa a la democràcia que exigeix l’anàlisi i comprensió de certs conceptes.

Metodologia

La llengua vehicular és el francès, en un percentatge més alt que als cursos anteriors (80%), i la metodologia és de caire comunicatiu, basant-se d’una manera important en la preparació i realització de debats sobre els continguts propis del currículum.