Intercanvi

CSS Vertical List Menu by Css3Menu.com

CSS Vertical List Menu by Css3Menu.com


OBJECTIU

El programa de Seccions Europees es va posar en marxa a l’IES Son Rullan el curs 2010-2011 amb un grup de 2n ESO que havia cursat l'optativa de francès a 1r ESO . El seu objectiu fonamental és fomentar l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera –el francès–, dins la línia del nostre IES de formar a l’alumnat en el coneixement de les llengües estrangeres. Considerem que una bona base en anglès i en una segona llengua estrangera és un element central en la formació dels i de les nostres alumnes: els pot obrir a altres cultures i a altres persones, i també a oportunitats laborals en una illa on el turisme és una activitat econòmica fonamental.

Aquest programa va sorgir de la iniciativa de l'equip directiu de l'IES Son Rullan, d’una professora del departament de filosofia i del departament de francès.


Alumnes_2013_14